Vogelvide

De mus weer onder dak

Door het verdwijnen van openbaar groen en het dichten van nestholtes in gebouwen en op daken zijn de voedsel- en nestgelegenheden voor de huismus sterk achteruit gegaan. Huismussen bewonen nestholtes niet alleen in het broedseizoen, ook in de winter gebruiken ze holtes voor beschutting. om bestaande mussenkolonies te behouden is het van belang kunstmatige nestgelegenheden aan te bieden in de buurt van deze kolonies.

vogelvide_1

De Vogelvide is speciaal hiervoor ontwikkeld en door SOVON Vogelonderzoek Nederland uitgebreid getest op een aantal locaties in nederland. Uit deze testen is gebleken dat de huismus de Vogelvide daadwerkelijk gebruikt als nestgelegenheid.
Bron: Vogelbescherming Nederland

  • Te bestellen per strekkende meter (m1)
  • Uitgebeide handleiding (bijgeleverd)
  • Beschermd uw onderdak (isolatie en folie)
  • Bij de 2e pannenrij dient u panhaken toe te passen. (bijgeleverd)

vogelvide_2

Download hier een PDF-bestand met meer informatie over de vogelvide

RUUKKI Dakpanplaten; licht van gewicht, sterk als staal!